Tina Gloaguen
Okategoriserade
Att arbeta med mat, vikt och hälsa
Att arbeta med mat, vikt och hälsa

Det vi äter är en spegelbild av hur vi mår! Maten är grundpelaren i våra liv och för vår hälsa men återspeglar även av hur vi mår fysiskt och känslomässigt. Erfarenheten har lärt mig att inte stanna vid första intrycket utan att våga gå ner på djupet och förstå var den reella grundproblematiken ligger för […]

Vem jag är
Vem jag är

Att leva med maten – En relation för att må bra! I mitt arbete fokuserar jag på den personliga relation till mat, tankarna runt mat och hur ätandet återspeglar den fysiska och känslomässiga hälsan . Att arbetar ur ett bredare perspektiv, gå ner på djupet till de verkliga grundorsakerna och att ta hänsyn till livssituationen […]

Mina verktyg och metoder
Mina verktyg och metoder

En plats för bättre hälsa i framtiden Skandiet Hälsocenter Stöd och vägledning för personer som vill återfå ett hälsosammare liv med friskare levnadsvanor, sundare ätbeteende och förbättrad vikthälsa. www.skandiet.se VOP viktopererad.se Stöd och vägledning för personer som har eller ska genomgå en överviktskirurgi. ”Ändra beteende och fokusera rätt för hållbar förändring. Med rätt verktyg förstärker […]

Tina Gloaguen

Att leva med maten – En relation för att må bra!

Mitt arbete fokuserar på hur vi lever med maten, våra tankar runt mat och hur vårt ätande speglar vår fysiska och känslomässiga hälsa.

Vardagens stress och brist på tid påverkar våra levnadsvanor mer än vad vi vill och blir ett hinder för välmående.

Att gå från medvetenhet till att förverkliga personliga mål och göra hållbara förändringar för en friskare framtid är min expertis.

Tina Gloaguen

Kontakta Tina

Mobil: 070-492 39 89

Skandiet Hälsocenter - VOP Center
Mottagning och Kurser

Cambium Södermalm
Skånegatan 97
Stockholm