Vem jag är
Att leva med maten – En relation för att må bra!

I mitt arbete fokuserar jag på den personliga relation till mat, tankarna runt mat och hur ätandet återspeglar den fysiska och känslomässiga hälsan . Att arbetar ur ett bredare perspektiv, gå ner på djupet till de verkliga grundorsakerna och att ta hänsyn till livssituationen i sin helhet, gör mitt arbete unikt inom kost- och viktproblematiken.

Med min Franska erfarenhet lär jag dessutom mina kunder att bli medvetna om hur man med ett förändrat ätbeteende och insikten av kostens betydelse för hälsan, kan förändra levnadsvanorna till det bättre utan att därmed tappa bort matens sociala roll med glädje och njutning.

Tina Gloaguen
dietist, kost- och hälsoinspiratör

Grundare av:
Skandiet Hälsocenter

VOP viktopererad.se

Min yrkesbana
Dietistutbildning (3år) och Projektledning, Frankrike
Laboratorieassisten mikrobiolog, Sverige

Har levt och varit verksam i Frankrike tom år 2000
Grundade Skandiet Hälsocenter och överförde min verksamhet till Sverige samma år.
Samarbetar med olika parter inom förebyggande hälsovård sedan dess.

Medverkade vid uppbyggnad av Centrum för Titthålskirurgi 2006, klinik specialicerad inom överviktskirurgi. Patientansvarig för uppföljning samt förberedelser inför överviktsoperationer. Föreläsare och ansvarig för klinikens livsstilsskolor.
Intervju med Tina Gloaguen på CFTK

Grundar VOP viktopererad.se år 2011
Det första fristående specialistcentret i Sverige.

Uppföljning av överviktsopererade personer efter avslutat program från den operativa enheten eller som extra stöd inför en överviktsoperation.
Ladda ner VOPs Folder

Nytt projekt under uppbyggnad  –  Hållbart kvinnligt ledarskap
Specifikt program för kvinnliga chefer och mellanchefer
Att lyckas i arbetet beror i grunden på en god hälsa
Vi ser kvinnan bakom ledaren!


För mer information om Tina, gå vidare till:

Att arbeta med mat, vikt och Hälsa
Mina verktyg och metoder

 
Tina Gloaguen

Kommentarer inaktiverade.

Tina Gloaguen

Att leva med maten – En relation för att må bra!

Mitt arbete fokuserar på hur vi lever med maten, våra tankar runt mat och hur vårt ätande speglar vår fysiska och känslomässiga hälsa.

Vardagens stress och brist på tid påverkar våra levnadsvanor mer än vad vi vill och blir ett hinder för välmående.

Att gå från medvetenhet till att förverkliga personliga mål och göra hållbara förändringar för en friskare framtid är min expertis.

Tina Gloaguen

Kontakta Tina

Mobil: 070-492 39 89

Skandiet Hälsocenter - VOP Center
Mottagning och Kurser

Cambium Södermalm
Skånegatan 97
Stockholm