Att arbeta med mat, vikt och hälsa

Det vi äter är en spegelbild av hur vi mår!

Maten är grundpelaren i våra liv och för vår hälsa men återspeglar även av hur vi mår fysiskt och känslomässigt.
Erfarenheten har lärt mig att inte stanna vid första intrycket utan att våga gå ner på djupet och förstå var den reella grundproblematiken ligger
för att kunna vägleda mina kunder till hållbara förändringar, ett friskare liv och bättre välmående.

Min styrka är att arbeta med kost- och viktproblematiken ur ett bredare perspektiv där vi tar hänsyn till den personliga livssituationen i sin helhet.
Jag hjälper kunden att bli medveten om sitt ätbeteende och att inse de rätta orsakerna till sin ohälsa innan vi börjar arbeta med själva problemet.
Att arbeta baklänges ger bättre förutsättningarna för att lyckas och hållbarare resultat!

Nyckeln är rätt verktyg anpassat för individen!

Vår egen metod MODEVI ger stöd och vägledning i förändringsprocessens olika faser.
Att våga tänka annorlunda och öppna upp dörren för nya möjligheter leder till rätt problemlösning.

Modevi arbetar med att:
– hitta de rätta grundorsakerna
– sätta ett ätbeteende i relation till orsak
– våga tänka och göra annorlunda
– bygga upp en handlingsplan som fungerar i vardagen
– förankra förändringarna för framtiden

För mer information om Tina, gå vidare till:
Vem jag är
Mina verktyg och metoder

Kommentarer inaktiverade.

Tina Gloaguen

Att leva med maten – En relation för att må bra!

Mitt arbete fokuserar på hur vi lever med maten, våra tankar runt mat och hur vårt ätande speglar vår fysiska och känslomässiga hälsa.

Vardagens stress och brist på tid påverkar våra levnadsvanor mer än vad vi vill och blir ett hinder för välmående.

Att gå från medvetenhet till att förverkliga personliga mål och göra hållbara förändringar för en friskare framtid är min expertis.

Tina Gloaguen

Kontakta Tina

Mobil: 070-492 39 89

Skandiet Hälsocenter - VOP Center
Mottagning och Kurser

Cambium Södermalm
Skånegatan 97
Stockholm